TEST

Numerologie

Numerologie

Geluksgetallen? Hebben die wat met astrologie te maken?
Sinds mensenheugenis maakt de mensheid gebruik van getallen om enig inzicht te krijgen in de wereld en de gebeurtenissen om hem heen. Numerologie is gebaseerd op het idee dat de naam die je krijgt bij je geboorte in combinatie met het tijdstip van je geboorte invloed zouden hebben op wat er in jouw leven zou kunnen gebeuren.
Numerologie is de leer van getallen. Je kunt numerologie zien als een occulte vaardigheid die zich bezighoudt met getallen. Numerologie betekent ‘kennis van getallen’. Binnen de numerologie wordt gezocht naar de samenhang van zaken met getallen als uitgangspunt.

Numerologie is al heel oud. De Babeloniers hielden zich er al mee bezig. Een belangrijke rol in de ontwikkeling van numerologie werd later gespeeld door de Griekse filosoof en wetenschapper Pythagoras, die uitging van het standpunt dat alles numeriek kan worden uitgedrukt.
Bij numerologie worden letters ‘vertaald’ in cijfers.
Opmerkelijk is dat mensen met een extreem goed geheugen, dus de mensen die aan de wereldkampioenschappen getallen onthouden meedoen het exact andersom doen. Zij maken van cijfers juist letters.
Met andere woorden: zij maken van een 1 een A, een 2 een B enz. 27 is AA en op deze manier maak je dus woorden van lange getallen en die die getallen daardoor weer reproduceren.

In de numerologie is dat dus exact het tegenovergestelde. Een getal geeft in de numerologie een eigenschap weer, een vaardigheid e.d.

In de numerologie heb je allemaal een persoonlijkheidsgetal dat de wijze vertegenwoordigt waarop we met onze omgeving omgaan, onze basishouding en onze manier waarop wij zaken en mensen benaderen, het laat zien hoe je op anderen overkomt.
Dat persoonlijkheidsgetal bereken je met de dag de maand en het jaar waarop c.q. waarin je bent geboren.
Daarnaast speelt jouw jaargetal een rol en een geboortegetal, een naamgetal enz.

Pythagoras heeft grote invloed gehad op de numerologie. Pythagoras was een Griekse wijsgeer (570 jaar voor Christus). Hij richtte onder meer een school op waar Esoterische kennis werd onderwezen en daarnaast uiteraard wiskunde, astronomie en wijsbegeerte.
Hij gaf les in de verhouding tussen de mens en de wat men vaak noemt ongeschreven wetten van het universum, die hij terugbracht en projecteerde in de wiskunde en de getallen.
Voor velen nogal onbegrijpelijke zinswendingen en bewoordingen, terwijl de meesten op de middelbare school toch enige kennis van de wiskundige wetten van Pythagoras hebben moeten leren.
Bewaren

Bewaren

Bewaren

Comments are closed.

JouwHoroscoop,
Den Haag, Nederland

webmaster@jouwhoroscoop.nl

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren