TEST

Wat betekent Apotheose, Assessment enz.

Wat betekent Apotheose, Assessment enz.

Wat betekent:

Apotheose:

Indrukwekkend hoogtepunt als einde. Bijv. De finale van een vuurwerkshow.

Assessment:

Een beoordelingsprogramma dat sollicitanten of kandidaten moeten doorlopen om voor een bepaalde functie aangenomen te worden of om te bepalen of zij over ontwikkelbare talenten beschikken. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure van veel grotere bedrijven en van de overheid, en wordt vaak uitbesteed aan gespecialiseerde adviesbureaus.

Credo:

Lijfspreuk, motto.
De echte betekenis is geloofsbelijdenis in de katholieke kerk die tijdens een hoogfeest of vieringen van plechtige aard in het Latijn of de eigen landstaal wordt gezongen.

Gotspe:

Moedwillige bewering doen die het omgekeerde van de waarheid is.

Liquiditeit:

Geeft aan in welke mate je lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. D.w.z. hoeveel baar geld je hebt om alles te kunnen betalen dat direct betaald moet worden.
M.a.w. zonder dat je iets hoeft te verkopen.

Remedie: 

Middel, geneesmiddel

 

Comments are closed.

JouwHoroscoop,
Den Haag, Nederland

webmaster@jouwhoroscoop.nl

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren