TEST

Wat betekent Apotheose, Assessment enz.

Wat betekent Apotheose, Assessment enz.

Wat betekent:

Apotheose:

Indrukwekkend hoogtepunt als einde. Bijv. De finale van een vuurwerkshow.

Assessment:

Een beoordelingsprogramma dat sollicitanten of kandidaten moeten doorlopen om voor een bepaalde functie aangenomen te worden of om te bepalen of zij over ontwikkelbare talenten beschikken. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure van veel grotere bedrijven en van de overheid, en wordt vaak uitbesteed aan gespecialiseerde adviesbureaus.

Consensus:

Het komen tot een consensus is het komen tot overeenstemming tussen twee of meerdere partijen. Dit wil niet zeggen dat alle partijen voor de honderd procent akkoord gaan met de oplossingen voor de geschilpunten maar men kan zich vinden in het compromis.

Credo:

Lijfspreuk, motto.
De echte betekenis is geloofsbelijdenis in de katholieke kerk die tijdens een hoogfeest of vieringen van plechtige aard in het Latijn of de eigen landstaal wordt gezongen.

Gotspe:

Moedwillige bewering doen die het omgekeerde van de waarheid is.

Liquiditeit:

Geeft aan in welke mate je lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. D.w.z. hoeveel baar geld je hebt om alles te kunnen betalen dat direct betaald moet worden.
M.a.w. zonder dat je iets hoeft te verkopen.

Metafoor

Een metafoor (van Grieks metaphora: overdracht; bijvoeglijk: overdrachtelijk of figuurlijk; antoniem: letterlijk) is een vorm van beeldspraak, waarbij er sprake is van een impliciete (onuitgesproken) vergelijking.

Normaliter (klemtoon)

De klemtoon in normaliter ligt op ma: ‘nor-má-li-ter’. In de praktijk komt de klemtoon op li ook vrij veel voor.
Deze laatste beklemtoning geldt niet als algemeen geaccepteerde, verzorgde uitspraak.

Remedie: 

Middel, geneesmiddel

Sowieso

Het is sowieso. Niet zowiezo, noch zo-wie-zo of zoiezo!
Sowieso is een woord dat uit het Duits komt (een leenwoord). Het betekent toch al, in elk geval, of hoe dan ook.

Comments are closed.

JouwHoroscoop,
Den Haag, Nederland

webmaster@jouwhoroscoop.nl

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren